Tužilac Tužilaštva BiH Milorad Barašin preminuo je danas u bolnici u Mostaru u 58. godini, prenose Nezavisne novine. Barašin je rođen 15.1.1961. godine u Srpcu, a Pravni fakultet završio je u Banjaluci 1985. godine. 

Milorad Barasin

Pripravničku praksu obavljao je u Osnovnom sudu u Srpcu, a Pravosudni ispit je položio u Sarajevu 1987. godine. Nakon položenog Pravosudnog ispita bio je stručni saradnik dvije godine u Osnovnom sudu u Srpcu, a nakon toga je imenovan za sudiju istog Suda, radio je na kaznenom referatu, a početkom 1992. godine izabran je za osnovnog javnog tužioca u Srpcu gdje je radio do reforme pravosuđa u Bosni i Hercegovini. 

Bio je prvi od kadrova u BiH koji je iz jednog entiteta prešao da radi u drugi i 21.7.2003. godine počeo je sa radom kao glavni kantonalni tužilac u Kantonalnom tužilaštvu Kantona X (Livanjski kanton), gdje je radio do 1.3.2007. godine, kad je izabran za tužioca Tužilaštva BiH, te odmah raspoređen u Tim I Posebnog odjela za ratne zločine.Od 15.11.2007. godine preuzeo je dužnost zamjenika glavnog tužioca Tužilaštva BiH, a na koju funkciju je imenovan od strane VSTV-a na sjednici 15.11.2007. godine. Za vršioca dužnosti glavnog tužioca Tužilaštva BiH imenovan je Odlukom VSTV-a od 28.02.2008. godine.

Funkciju glavnog tužioca obavljao je do 2011., nakon čega je nastavio raditi u Tužilaštvu BiH. Objavio je nekoliko radova iz pravosudne oblasti, a najnoviji objavljeni stručni rad, u kojem je tužilac Barašin koautor, je rad na temu "Komandna odgovornost".

Komentari su onemogućeni

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24